Çocuk İstismarı Cezasız Kalmasın!

Çocuk istismarını önlemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başta onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz, kendi sınırlarını öğrenmeleri için çabalıyoruz, herhangi bir istismara karşı kendilerini korumaları gerektiğini; nasıl koruyabileceklerini onlara hatırlatmak zorunda kalıyoruz ve öğretmeye çalışıyoruz. “Çocuklar da susmasın, biz de susmayalım” diyoruz. Hepsi tamam! Ama çocuklarımızın güvenliği için daha fazlasını talep etmek zorundayız! Çocuklarımıza karşı suç işlendikten sonra devreye girmeyen, bizi korumayan adalet sisteminden çok daha fazlasını istemek zorundayız! Ceza sisteminin devreye girmesi için sesimizi daha çok çıkarmak zorundayız. Verilen cezaların artık caydırıcı bir rol üstlenmesi gerekiyor. Bunun için artık daha fazla beklemek istemiyoruz…

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu da çocuk istismarına karşı verilen cezalar hakkında bir basın açıklaması yayınladı, o da şu şekilde:

“Toplum olarak, çocuklarımızı cinsel istismardan koruyamamanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vakaların ciddiyeti ve yaygınlığına rağmen, bir yandan faillerin etkili biçimde cezalandırılmaması, öte yandan çocukları bu kişilerden koruyacak önleyici bir sistemin kurulmaması, toplumda infial yaratmaktadır.

Talep ve vadetmesi kolay olan idam cezasının, caydırıcı olamayacağını biliyor ve cezasızlığı artıracak, yararsız bir çözüm olduğuna inanıyoruz.

Çocuklarımızı korumanın sorumluluğu; istisnasız toplumu oluşturan bütün bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, okulların ve tüm devlet kurumlarınındır. Onları ancak güçlü bir sosyal hizmetler ağı üzerine inşa edilmiş çocuk koruma ve adalet sistemi ile koruyabiliriz. Devletin de Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile, önleyici bir sistem kurarak çocukları ihmal ve istismardan korumayı taahhüt etmiş olduğunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Yargılama süreçlerinin uzunluğu,  takdiri indirim sebeplerinin uygulanma biçimi, yetersiz delil toplanması gibi sebeplerle ceza adalet sistemi sanıklar için caydırıcı olmaktan uzaklaşmaktadır. Ceza adalet sisteminin amaca uygun işlemesi için eksikliklerin sebebinin araştırılmasını, bunları gidermek için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.

Çocukların güvenliği için, onlara karşı suç işlenmesinden sonra devreye girecek ceza adalet sisteminden çok daha fazlasını istemek zorundayız.

Hukuki açıdan tedbirlerin alınması ve caydırıcı cezaların uygulanmasının yanı sıra toplumda oluşmuş bu derin üzüntü ve hassasiyetin etkili bir sonuca bürünebilmesi için önleyici çabaları acilen hızlandırmak durumundayız. Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu olarak kurulduğumuzdan bu yana hak ihlallerinin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yürütüyoruz. İstismarla mücadele ederken, ailelerin ve çocukların farkındalığını artıracak, koruma bilgi ve becerilerini geliştirecek özgün eğitime öncelik verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biliyoruz ki, çocukların ihmal veya istismar edilmesinden önce riskleri fark edip bunları ortadan kaldırmaya yönelik sistemler gerçek bir koruma sağlayabilirler. Bu nedenle, bütün önceliğin önleyici hizmetlere verilmesini talep ediyoruz. Erken uyarı sisteminin kurulmasını, çocuklarla çalışanların riski fark etme ve bildirme yükümlülüklerinin düzenlenmesini, bildirimi alacak etkili bir müdahale biriminin kurulmasını, travma mağdurları için tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu olarak tüm bunların farklı kollardan uyumlu bir şekilde ilerleyerek gerçekleşebileceğinin bilinciyle çözüm odaklı bir koordinasyon çalışmasının başlatılmasında etkin rol alacağımızı belirtmek isteriz.  Bütün çocuklarımızı korumak için herkesi seferberlik ruhu, dinamizmi ve işbirliğiyle çözüm üretmeye davet ediyoruz. Bu görev hepimizin, çözümsüz değiliz!”

  • Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
Tags from the story
Diğer Yazıları: Nihan Kayalıoğlu

Üzüm Üzüme Baka Baka Çocuk Anne Babaya Baka Baka..

Sen istediğin kadar benim anne kız şeysiyle işim olmaz de, işte böyle...
Devamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir