Çocuklar çocuklukluklarını yaşamalıdır!

“cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor” ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor.
Ortada bir mağdur varsa yasalar çocuk mağdurdan yana olmalı değil midir? Tarafların her ikisi de çocuksa çocukların bilmedikleri bir olgunun içine sokulması kimin işine gelmektedir? Çocuklar çocuklukluklarını yaşamalıdır, erken yaşta yanlışlar ödüllendirilirse üstelik bu ödül bir başka çocuğun (üstelik mağdurun) hayatı ile ilgili hiçbir seçim hakkı olmadığını kanıtlarcasına onu kadın, eş ve anne yapacaksa bu önergenin kime faydası olacaktır? İnsan bedeni kendisine aittir çocuğu insan yerine koymamak ve iradesi dışında yapılmış herhangi bir şeyden dolayı onu bir kez de yasalarca cezalandırmak niye? İrade dışı davranışların artmasına özendirmek, ödüllendirmek niye? Tecavüzcüleri kapsamıyor demek ama tehdit, irade etkileyen cinsel istismar suçlarında mağdur ile failin evlendirilmesi niye? Vekil olmak bizlerin sesi olmak, hangi anne bu önergeye evet diyecekmiş şaşarım!
Yukarıdaki önerge, mecliste açık oylamada 184 oy bulamaması sebebiyle salı günü tekrar görüşülecek. Çünkü tek derdimiz “tecavüz” edilmiş çocukların başının nasıl bağlanacağı değil mi?
Ben vatandaş olarak haklarımı öğrenmek istiyorum! Salı gününe kadar ne yapabilirim diye araştırıyorum özellikle avukat ve Meclis üyesi tanıdıklarımdan destek bekliyorum! Ne yapabilirim? Tecavüzün hiçbir hali meşrulaştırılamaz. Failin çocuk olması evlilik yeterliliğine sahip olmadığı anlamına gelir o da çocuk bu yöntem çocukların ve toplumumuzun aleyhinedir kanımca!

 

Nihan Kayalıoğlu

@nihankayalioglu

Diğer Yazıları: Nihan Kayalıoğlu

Acı Var Acıma Yok

Bunca özgürlüğün içinde acımasız olmayı öğrenebiliyor musun kuş? Yoksa gerçek özgürlük başkalarının...
Devamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir