Koruncuk Köyü Hem Koruncuklara Hem De Ülkemize Umut Veriyor!

 

Bir toplumun mutlu ve başarılı olabilmesinde toplumun temel taşı ailenin yeri çok önemlidir.

Hayata gözlerimizi ailemizde açıyor, ilk tecrübelerimizi aile bireylerimizle ediniyoruz. Anne – babaların çocukların sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruh sağlığının da gelişmesi ve toplumda değer yaratan bir birey olabilmesinde yadsınamaz bir rolü vardır. Yani bir bireyi öncelikle ailesinde kurduğu ilişkiler hayata hazırlar ve bireyler eğitim hayatına başlayarak ailede edindiklerinin üzerine koyarak ilerler. Bazıları hayata şanslı gelir. Mutlu bir ailede doğar, anne baba birbirini sever, sayar. Kendilerini geliştirme derdindedirler. Evin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde karşılıklı güven, bireysel gelişim gibi konularda da birbirlerini beslerler. Böylesi bir ailede büyüyen çocuğun mutlu, başarılı ve hem kendisi hem de toplum için değer yaratabilecek bir birey olma ihtimali inanılmaz yüksektir ve bir toplumu yukarı çıkaracak şey de bu bireylerin varlığıdır. Fakat ideal bir evrende yaşamadığımız gerçeği her gazeteyi açtığımızda, her sokağa çıktığımızda bir tokat gibi yüzümüze vuruyor. Tartışmaya açık olmayan bir konu var ki her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı vardır. Fakat bazı çocuklar şanssızdır. Özünde hepsi birbirinden değerli olsa da bazı çocuklar ihmal görmüştür ve kişisel varlığı tehdit altındadır. Yani korunmaya muhtaçtır. Hak ettiği koşulların çok çok uzağında yaşamak zorunda kalan bu çocukları okul öncesi yaştan başlayıp sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, eğitim imkanı sunarak, kişisel yeteneklerinin geliştirerek, geleceğe hazırlayıp topluma kazandırma ülküsüyle 1979 yılında gönüllü kişilerin çabasıyla yola çıkmış Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak dostlar ve bağışçılar ile yoluna devam edip çocuklarımıza umut olmak için çok çalışıyorlar. Ülkemizde ailesi olmayan veya terk edilmiş ya da ailesine rağmen kişisel varlığı tehdit altında, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış yüz binlerce korunmaya muhtaç, kimsesi olmayan çocuk ve genç var.

Bu korunmaya muhtaç çocuklar yani Koruncuklar için 10-12 evden oluşan Çocuk Köyleri’ni kurmuş Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı. Çocuklar “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışmaktadır. Bu Çocukköylerinde, anne sevgisi ve aile anlayışının sürdürüldüğü ortamda, çocukların bedenen, ruhen, ahlaken ve fikren gelişimleri; toplum içinde verimli ve yapıcı kişilik kazanmaları, yüksek öğrenim dahil olmak üzere eğitimlerinin sağlanması hedefleniyor. Bu çocuklar nereden geliyor diyorsanız çocuklar, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bölümünden gelmektedirler. Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, bu çocukların ilgili mercilere duyurulması görevi, mahalli-mülki amirlere, sağlık kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara, genel kolluk kuvvetlerine, belediye zabıta memurlarına ve çocuk ebeveynlerine yasal bir zorunluluk olarak verilmiştir.

Her aile evinde, farklı yaşlarda olan ortalama 6-7 çocuk ve ev’in annesi bir arada yaşar. Çocuklar hayatı ve sorumluluklarını birlikte öğrenirler ve paylaşırlar. Şefkat ve özenle çocukları büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, toplum değerlerine sahip, özel olarak eğitilmiş ve belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü kimselerdir. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olup Çocukköyünde yaşarlar. Bu evlerde büyüyen çocuklar eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarında bir araya gelip kiraladıkları bir eve geçerler. Bu gençlere vakfın maddi desteği bir süre daha devam eder. Hatta askerlik hizmeti yapanlara da maddi destek verilir. Çocuğun vakıfla kurduğu ilişki bir ömür boyunca devam eder. Evlenecek çocuklar için kız isteme, kına, nişan, düğün ve ev kurmaları için destek verilir. Çocukköyü kurulduğundan beri bakılmış, halen bakım altında bulunan ve hayata atılmış 300’e yakın çocuk bulunmaktadır.

Desteklerle yoluna devam bu vakfa katkınız olmasını isterseniz bağış ve sertifika alımları ya da websitesinde sürekli güncellenen ihtiyaç listesine göz atıp oradaki ihtiyaçları karşılayarak destek olup daha çok sayıda gencin topluma kazandırılmasında rol oynayabilirsiniz.

 

Diğer Yazıları: Nihan Kayalıoğlu

Sobe!

Her akşam en geç 21.00’de yatakta olurlar. Benimle olmasalar bile bu rutini...
Devamı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir